Konsultacje uchwały w sprawie przyłączenia miejscowości Kępa do sołectwa Brzeźno

Wójt Gminy Dorohusk zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Kępa i przyłączenia miejscowości Kępa do sołectwa Brzeźno.

Wnioski, uwagi i opinie powinny być przekazane przez mieszkańców gminy Dorohusk w formie pisemnej do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 14:00 osobiście do sekretariatu lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dorohusk.com.pl.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button