Konkursy na dyrektorów szkół

Wójt Gminy Dorohusk ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dorohusku oraz konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerżach.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50 (pokój nr 6) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk w terminie do dnia 8 lipca 2020 r., do godziny 15:30.

Szczegóły konkursów w poniższych załącznikach.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku

Szkoła Podstawowa w Świerżach

Call Now Button