Inwestycje dofinansowane ze środków RFIL

Informujemy, że Gmina Dorohusk otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

  1. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Zamieście, o całkowitej wartości i dofinansowaniu w wysokości 348 137,83 zł.
  2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Okopy-Kolonia, o całkowitej wartości inwestycji 181 941,76 zł, zaś dofinansowaniu w wysokości 151 862,17 zł.

Call Now Button