Informacja dot. odpadów wielkogabarytowych

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku zawiadamia, iż w związku z otrzymaniem pisma od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, jest zmuszony poinformować Państwa o zaniechaniu odbierania odpadów wielkogabarytowych do dnia 31.12.2020 r.

Decyzja ta jest podyktowana radykalnym wzrostem dostaw oraz przekroczeniem rocznego limitu przyjęcia odpadów wielkogabarytowych przez instalację MPGK Sp. z o.o.

Call Now Button