Informacja dot. odpadów wielkogabarytowych

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje o tymczasowym wstrzymaniu przyjmowania odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się w miejscowości Okopy-Kolonia 49.

Decyzja ta jest podyktowana jest limitem, przyjmowanych odpadów wielkogabarytowych, nałożonym przez instalację Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Call Now Button