Dyplom uznania od wojewody

26 maja br., w przededniu Dnia Samorządu Terytorialnego, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka uhonorował lubelskich samorządowców m.in. za dotychczasowe zaangażowanie w ramach organizowanych punktów recepcyjnych związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Dyplomy uznania wojewoda wręczył samorządom, na których terenie funkcjonują punkty recepcyjne. Podziękował w ten sposób za świadectwo solidarności i więzi z narodem ukraińskim, współpracę z różnymi podmiotami oraz instytucjami w celu udzielenia kompleksowej pomocy i wsparcia uchodźcom wojennym. Wyróżnienie dla samorządu gminy Dorohusk z rąk Lecha Sprawki odebrał Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa.

Call Now Button