Dofinansowanie na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W ramach przedmiotowego konkursu Gmina Dorohusk ubiega się o środki finansowe, przeznaczone na działania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych i zgromadzonych na działkach należących do osób fizycznych z terenu gminy.

Mając na uwadze powyższe, ogłaszamy wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy planują skorzystać z w/w dofinansowania. Wnioski należy składać do dnia 30 maja 2023 r. roku w Urzędzie Gminy Dorohusk na formularzu, który można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Gminy Dorohusk.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Dorohusk nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zadanie nie będzie realizowane


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button