Bezpłatny przewóz wyborców

Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Dorohusk w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023 r.

Linie komunikacyjne wraz z wykazem przystanków oraz godzin odjazdów stanowi załącznik do niniejszej informacji.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button