Akademia Rozwoju

Przed kilkoma dniami rozpoczął się ogólnopolski Program społeczno-rozwojowy skierowany do kobiet – Akademia Rozwoju.

Program kierowany jest w szczególności do kobiet, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich i jednocześnie z różnych powodów pozostają mniej aktywne. Te powody to wielodzietność, mniejszy dochód w rodzinie, niepełnosprawność, pochodzenie z rodzin niepełnych. Lista powodów jest otwarta, kluczowe jest występowanie czynników, które uczestniczka zadeklaruje jako te istotne z jej punktu widzenia.

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

Uczestniczkom oferowane są warsztaty online z zakresu kompetencji cyfrowych (tworzenie i edycja stron internetowych, wykorzystanie popularnych aplikacji do aktywności zawodowej i społecznej w Internecie), zajęcia z podstaw działalności gospodarczej (aspekty prawne i finansowe), warsztaty z myślenia projektowego (wykorzystanie metody design thinking w projektach społecznych i biznesowych). A to tylko część z zaplanowanych działań aktywizująco-edukacyjnych.

Wszystkie informacje o Programie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju.

Call Now Button