24 stycznia, 2022

Informacja o robotach geologicznych

Wójt Gminy Dorohusk informuje mieszkańców, że na terenie gminy Dorohusk prowadzone będą roboty geologiczne oraz pobory prób w wyniku robót...

Nieodpłatna pomoc prawna zdalnie

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, z dniem 24 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz...

Call Now Button