Informacja o robotach geologicznych

Wójt Gminy Dorohusk informuje mieszkańców, że na terenie gminy Dorohusk prowadzone będą roboty geologiczne oraz pobory prób w wyniku robót związanych z opracowaniem „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie” w ramach zadania pn.: „Wykonanie Dokumentacji Projektowej w studium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk  z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”, Cześć 2: Odcinek nr 3: Węzeł „Chełm Wschód” (bez węzła) – Dorohusk długość ok. 22,96 km oraz „Dokumentacji hydrologicznej określającej warunki hydrologiczne”.

Roboty będą wykonywane na podstawie Projektu Robót Geologicznych, który został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Lubelskiego decyzją nr FC.7440.5.2020.JPL z dnia 28 października 2020 r.

Roboty geologiczne będą wykonywane w okresie 25.01.2022 r. – 31.12.2022 r.  pod dozorem uprawnionych geologów.

Call Now Button