Zasady bioasekuracji (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przypomina o konieczności zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej wszelkich niepokojących objawów zaobserwowanych u ptactwa utrzymywanego w gospodarstwach oraz ptactwa wodnego i drapieżnego.

W tym zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów ) lub innych objawów, które mogą świadczyć o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button