Wydłużenie terminu składania ofert

Uwaga: Termin składania ofert o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu „Wygrana Rodzina” został wydłużony do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00.

Gmina Dorohusk wydłuża termin składania ofert w ramach konkursu na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 39 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega termin składania ofert:

BYŁO: 7. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 21 marca 2024 r., do godziny 12:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Dorohusku. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

JEST: 7. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 5 kwietnia 2024 r., do godziny 15:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Dorohusku. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu znajduje się poniżej i na Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia/Aktualności.


Dokumenty do pobrania:

 

Call Now Button