Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Brzeźno

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości Wójt Gminy Dorohusk ogłasza I przetarg ustny nieograniczone na dzień 31 maja 2022 roku na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dorohusk w miejscowości Brzeźno.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button