Otwarty nabór Partnera

Informujemy o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Wygrana Rodzina”.

Program „Wygrana Rodzina” to innowacyjna propozycja, która będzie realizowany na w gminach, na których obszarze występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk społecznych, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia.

Program polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności. Dzięki temu rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, a najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje do pracy. Szczególna uwaga będzie skierowana na dzieci i młodzież, dlatego że aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy, należy wyrównywać szanse pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej.


Dokumenty do pobrania:

 

Call Now Button