Decyzje w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Starosta Chełmski podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty decyzję w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 832/8 o pow. 0,0552 ha oraz 832/5 o pow. 0,21 ha, położonej w obrębie Brzeźno,  gm. Dorohusk.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button