Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r.

Urząd Gminy Dorohusk informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w terminie:

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

Wniosek oraz załączniki dostępne są poniżej do pobrania, łącznie ze wzorem wypełnienia. Wnioski w wersji papierowej dostępne są również w Urzędzie Gminy Dorohusk.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.


Dokumenty do pobrania:

Formularze obowiązkowe:

Formularze fakultatywne (w zależności od sytuacji rolnika):

Pozostałe:

Call Now Button