Zmiana stawki za pobór wody

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. Dorohusk z/s Kol. Okopy informuje, że z dniem 18.06.2021 r. nastąpiła zmiana stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

W wyniku podjęcia uchwały przez Radę Gminy Dorohusk, w sprawie zatwierdzenia dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy, od 1 lipca 2021 r. ceny za w/w usługi będą wynosiły:

  • dostawa 1 m3 wody – 2,77 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 3,24 zł (netto)
  • odbiór 1 m3 ścieków – 7,47 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 1,00 zł (netto)

Oznacza to dla odbiorcy końcowego obniżenie dotychczas obowiązującej stawki za dostawę 1 m3 wody o 0,10 zł (netto).

Do powyższych stawek należy doliczyć  podatek VAT w wysokości 8%.

Taryfa obowiązuje do 18.06.2022 r.

Call Now Button