Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie wynosić:

  • 15 zł/mies. od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny
  • stawka podwyższona 45 zł/mies. od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Przypominamy również, że mieszkańcy którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 zł/mies. od osoby.

Call Now Button