„Złote Gody” w Dorohusku

31 maja 2021 r., podczas uroczystości w Pałacu Suchodolskich w Dorohusku, wręczono odznaczenia za 50-lecie pożycia małżeńskiego przyznane przez prezydenta RP w 2020 r. „Złote Gody” obchodziło 10 par małżeńskich z terenu gminy Dorohusk:

  1. Barbara i Józef Chwyć
  2. Danuta i Jan Iwańczuk
  3. Helena i Mieczysław Kachaniuk
  4. Teresa i Jan Krawczuk
  5. Wiesław i Jerzy Mojak
  6. Helena i Karol Oleniuk
  7. Henryka i Jan Petruk
  8. Zuzanna i Edward Sawoszczuk
  9. Zofia i Jan Soja
  10. Halina i Jan Walczuk

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: Wojciech Sawa – Wójt Gminy Dorohusk, Mieczysław Gałecki – Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk oraz Edyta Marciniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Podczas ceremonii wręczono jubilatom odznaczenia i listy gratulacyjne.

Życzymy dalszych szczęśliwych lat pełnych zdrowia i spokoju.

Call Now Button