Zdalna szkoła w Gminie Dorohusk

Wniosek „Zdalna szkoła w Gminie Dorohusk” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup 24 laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Aktualnie Gmina jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, następnie przekaże szkołom zakupiony sprzęt.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Call Now Button