Zdalna szkoła plus w Gminie Dorohusk

Gmina Dorohusk uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna szkoła plus w Gminie Dorohusk” w wysokości 75 tys. zł bezzwrotnej dotacji, którą przeznaczono na zakup 25 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Dorohusku, Brzeźnie i Świerżach. Dzięki dotacji do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania, który zostanie przekazany uczniom, w tym z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom.

Grant pozyskano z Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Call Now Button