Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Chełmski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 832/8 o pow. 0,0552 ha oraz 832/5 o pow. 0,21 ha, położonej w obrębie Brzeźno, gm. Dorohusk.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button