Zakup węgla

Wójt Gminy Dorohusk informuje, iż od dnia 21.11.2022 r. rusza dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (orzech/groszek). Cena dla każdego z sortymentów wynosi 2000 zł za tonę.

Przy zakupie sortymentu w ilości 1,5 tony należy wpłacić kwotę 2 999,99 zł!

Wcześniej należy:

  1. Dokonać opłaty za zakupiony węgiel na rachunek bankowy BS Leśniowice o/Dorohusk 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001,  w tytule wpłaty podać imię, nazwisko, adres osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego oraz nazwę sortymentu, np. Piotr Nowak, ul. Gminna 50, 22-175 Dorohusk – orzech lub groszek,
  2. Po dokonaniu ww. opłaty odebrać fakturę w Urzędzie Gminy Dorohusk, pok. nr 5.
  3. Z odebraną fakturą udać się do Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. w Okopach-Kolonii w godz. 7:00-18:00 celem odbioru zakupionej ilości węgla.

Istnieje możliwość dowozu zakupionego węgla do kupującego.

Call Now Button