Zakończono przebudowę sześciu dróg

W dniu 5 października 2021 r. odebrano 6 odcinków przebudowanych dróg na terenie gminy Dorohusk:  

  1. Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dorohusk-Osada,
  2. Przebudowa ul. 1-go Maja w Dorohusk-Osada,
  3. Remont ul. Nadrzecznej w m. Dorohusk-Osada,
  4. Przebudowa drogi gminnej Skordiów – Pogranicze,
  5. Przebudowa drogi gminnej w m. Okopy-Kolonia,
  6. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźno.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Prace budowlane zostały wykonane w okresie od 22 czerwca do 5 października 2021 r., koszt zadania wyniósł: 2 103 636,74 zł.

Droga Skordiów-Pogranicze została częściowo dofinansowana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chełm w wysokości 50 000,00 zł.

Przebudowa dróg w miejscowościach Skordiów-Pogranicze, Okopy-Kolonia i Brzeźno polegała na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, skropieniu tłucznia asfaltem, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonaniu zjazdów z kruszywa, utwardzeniu poboczy oraz wykonaniu oznakowania pionowego. W miejscowości Dorohusk-Osada ulice: Nadrzeczna, 1-go Maja oraz Kościuszki, które dotychczas posiadały nawierzchnię z płyt drogowych betonowych tzw. trylinki otrzymały nową nawierzchnię bitumiczną wzmocnioną podbudową z kruszywa, wykonano zjazdy asfaltowe i z kostki brukowej. Ponadto na ul. Kościuszki wymieniono chodnik oraz powstały dwa oznakowane przejścia dla pieszych.

Call Now Button