Zakończono przebudowę drogi w Myszkowcu

W dniu 25 czerwca 2021 r. zakończono zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104939L od 0+000,00 km do 0+990,00 km w miejscowości Myszkowiec”

Zadanie zostało realizowane przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku o długości 990 m, szerokości 3,5 m wraz z mijanką o szerokości 1,5 m, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie dróg.

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno, całkowita wartość inwestycji wyniosła 296 455,78 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 177 135 zł.

Call Now Button