Zakończono przebudowę drogi gminnej w Turce

30 czerwca 2023 r., odebrano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104945L w miejscowości Turka”, zrealizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 429 m. Zakres przeprowadzonych prac obejmował wzmocnienie konstrukcji  istniejącej nawierzchni asfaltowo-kamiennej, zmianę profilu podłużnego i spadków poprzecznych, wykonanie zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego oraz wykonanie poboczy. Nad prawidłową realizacją inwestycji czuwał inspektor nadzoru.

Całkowity koszt realizacji zadania to 700 487,69 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 377 718,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Call Now Button