Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

W grudniu 2021 r. zakończono kolejną inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dorohusk.

Całkowita wartość projektu, w ramach którego wykonano 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, wyniosła 198 052,25 zł.

Dofinasowanie w wysokości 73 850,13 zł  pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Call Now Button