X Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej – Online

Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Gmina Dorohusk serdecznie zapraszają do udziału w X Jubileuszowym Powiatowym Festiwalu Piosenki Strażackiej, który w tym roku odbędzie się w formie niestacjonarnej.

W festiwalu mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Powiatu Chełmskiego. Wykonawcy powinni przygotować nagranie video dwóch piosenek, w tym jednej o tematyce strażackiej.

Laureaci w poszczególnych kategoriach konkursowych otrzymają dyplomy oraz statuetki i nagrody rzeczowe. Dla najmłodszych uczestników festiwalu przewidziane są upominki. Przyznane zostaną również nagrody specjalne ufundowane przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Komendanta Gminnego OSP w Dorohusku.

Zgłoszenia udziału w festiwalu należy przesyłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk lub na adres email: kontakt@gokitdorohusk.pl, natomiast nagranie z występem (na nośniku danych: płyta CD, DVD, pendrive) należy przesłać do 7 maja 2021 r. na powyższy adres.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wszystkie występy zostaną opublikowane na stronie www.gokitdorohusk.pl w terminie do 14 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie GOKiT-u.

Call Now Button