Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Chełmski informuje, że w terminie od 06.08.2021 r. do 26.08.2021 r. w godzinach 9:00 -14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, pokój nr 246 (II piętro), zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060304_2 Dorohusk, powiat chełmski, województwo lubelskie.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button