Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm. ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk – Dorohusk-Osada, ul. Niepodległości 50 pok. nr 18 oraz pod numerem tel. 82 566 10 89 w godz. 7:30 – 15:30.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button