Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 344 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Okopy przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk – Dorohusk-Osada, ul. Niepodległości 50 pok. nr 3 oraz pod numerem tel. 82 566 10 89 w dni robocze, w godz. 7:30 – 15:30.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button