Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50 oraz pod numerem tel. 82 566 10 89 w godz. 7:30 – 15:30.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button