Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz dzierżawy i użyczenia na rzecz dotychczasowego użytkownika

Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Dorohusk przeznaczonych do dzierżawy oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia na rzecz dotychczasowego użytkownika.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button