Wykaz nieruchomości do dzierżawy oraz do użyczenia

Wójt Gminy Dorohusk przeznacza do dzierżawy w trybie przetargowym oraz do użyczenia nieruchomość z zasobu Gminy Dorohusk (Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button