Wsparcie ze środków PFRON

Gmina Dorohusk w okresie od października do grudnia 2021 roku realizowała projekt w ramach Modułu IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowany ze środków PFRON.

W ramach projektu jednostki gminne, z których na co dzień korzystają osoby niepełnosprawne, zostały doposażone w sprzęt AGD, rehabilitacyjny oraz środki i sprzęty do ochrony osobistej. Zostały także zakupione urządzenia do siłowni zewnętrznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 91 645,50 zł.

Projekt w całości został sfinansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Call Now Button