Woda zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 24 czerwca 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Dorohusku, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

W dniu 26 czerwca 2023 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button