Włącz się w przygotowanie nowej LSR na lata 2023-2027!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

Spotkania adresowane są do mieszkańców obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej”, w tym pracowników lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, OSP, KGW, rolników, przedsiębiorców, twórców ludowych, artystów etc., którzy są zainteresowani udziałem w wytyczaniu kierunków działań LGD w kolejnej perspektywie finansowej.

Na terenie naszej gminy zaplanowano dwa spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku (ul. Parkowa 5):

  • 12 lipca 2022 r., w godz. 9:00 – 11:30
  • 26 sierpnia 2022 r., w godz. 13:00 – 15:30

Pełny harmonogram wszystkich spotkań konsultacyjnych w załączeniu.

Szczegółowych informacji o spotkaniach konsultacyjnych udzielają pracownicy Biura LGD „Ziemi Chełmskiej”, pl. Niepodległości 1/330, 22-100 Chełm, tel./fax 82 562 75 71.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button