Warunkowa przydatność wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, po zapoznaniu się z raportem zbiorczym z badań próbek wody pobranych w dniu 27 maja 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Dorohusku, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Świerże, Zamieście, Okopy, Okopy-Kolonia, Zalesocze, Berdyszcze, Dorohusk, Dorohusk-Osada Turka, Husynne, Ostrów, Michałówka – 3194 osób, warunkowo spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii z grupy coli w wodzie.

Warunkowa decyzja o przydatności wody do spożycia obowiązuje do dnia 28 czerwca 2024 r.


Dokumenty do pobrania:

 

Call Now Button