Uwaga wścieklizna!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, że w związku ze stwierdzeniem przypadku wystąpienia wścieklizny u lisa właściciele zwierząt domowy i gospodarskich są zobowiązani:

  1. Trzymać psy na ogrodzonym terenie zamkniętym, a koty w zamknięciu.
  2. Zaszczepić koty przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  3. Pozostawić zwierzęta gospodarskie na zamkniętych wybiegach.

Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z ww. nakazów, zgodnie z obowiązującymi przepisami zagrożone jest karą pieniężną.

Na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Osoby, które uchylają się od obowiązkowego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button