Szacowanie strat spowodowanych suszą

Informujemy, że rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2023 roku.

Podstawą oszacowania szkód jest złożenie przez rolnika wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępną pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/. Jest to niezbędne, w celu uzyskania protokołu z oszacowania strat w uprawach lub kalkulacji oszacowania szkód.

Jak działa aplikacja?

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się pod tym linkiem: https://www.gdansk.uw.gov.pl/download/357_75cda28517a6e60bc96511408456bf47.

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po wprowadzeniu danych, w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Nadal obowiązuje system monitoringu suszy rolniczej prowadzony przez IUNG w Puławach: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1004063/.

Aplikacja szacuje szkody również po zbiorach – wariant obowiązkowy!

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania dokonała również gminna komisja poprzez lustrację na miejscu, producent rolny może złożyć wniosek o szacowanie szkód (dostępny poniżej). Szacowanie przeprowadzone przez komisję w terenie jest uzupełnieniem szacunku dokonanego przez aplikację. Gminna komisja może szacować jedynie uprawy, które nie zostały zebrane z pola na dzień szacowania w terenie. Gminna komisja nie sporządza protokołu z szacowania.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji gminnej, zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Wojewody szacunek dokonywany przez komisje gminne nie jest możliwy po sprzątnięciu rośliny w plonie głównym. Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok.

Wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin będzie mogła sporządzić raport (a nie protokół jak przed rokiem 2020), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację. Natomiast odwrotnie, tj. jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do komisji gminnej, a złoży wniosek w aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa, będzie mógł wygenerować kalkulację lub protokół strat, będący podstawą do otrzymania wsparcia.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button