Stypendium szkolne

Wójt Gminy Dorohusk przypomina o możliwości ubiegania się przez uczniów o STYPENDIUM SZKOLNE.

Więcej informacji dotyczących terminu składania wniosków oraz kryteriach, jakie należy spełniać, by otrzymać pomoc dostępne są pod adresem: www.dorohusk.com.pl/stypendium-szkolne oraz pod numerem tel 82 566 10 89 (p. Ewelina Patalita).

Call Now Button