Spotkanie informacyjne programu „Czyste Powietrze”

Zapraszamy mieszkańców gminy Dorohusk do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną przekazane zasady ubiegania się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r., o godz. 16:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program przewiduje dofinansowanie wymiany pieców oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo m.in.:

  • kto może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwa stałe i termomodernizację budynków,
  • jakie wymagania techniczne powinno spełniać nowe źródło ciepła,
  • jakie zadania mogą wchodzić w skład przedsięwzięć objętych dofinansowaniem,
  • jak złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
  • jakie dokumenty są konieczne przy rozliczaniu zadania.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 82 566 10 89.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu i skorzystaniu z niniejszego programu.

Dodatkowo podczas spotkania będzie możliwość złożenia w formie papierowej deklaracji o źródłach ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – systemu informacji GUNB. Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków.

Jednocześnie zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” który funkcjonuje w Urzędzie Gminy Dorohusk pok. nr 2 w każdy wtorek i czwartek w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30).

Call Now Button