Spotkaniach w ramach konsultacji społecznych

Informujemy, że spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w dniu 26 sierpnia 2021 r. w powiecie chełmskim odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, plac Niepodległości 1, sala nr 100 (I piętro). Początek o godz. 9:00.

Na spotkaniu omówiony zostanie projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dodatkowo zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Konsultacje to także okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat planów samorządu województwa lubelskiego dotyczących sposobu wdrażania programu.

Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli będą zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button