Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – Etap III – sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Ostrów

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – Etap III – sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Ostrów”  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Celem tej inwestycji jest poprawa jakości usług świadczonych w zakresie gospodarki wodnej oraz rozbudowa istniejącego w gminie Dorohusk systemu wodociągów o sieć do miejscowości Ostrów. Jeszcze w tym roku powstanie nowy odcinek o długości 2,89 km z 77 przyłączami wodociągowymi. Liczba planowanych odbiorców operacji korzystających
z rozbudowanej infrastruktury wynosi 175 osób.

Całkowity koszt rozbudowy sieci w tym etapie to 1 401 000 zł, z czego 600 000 zł będzie pochodziło z dofinansowania RFIL.

Call Now Button