Sieć wodociągowa w Michałówce

W listopadzie br. odebrano inwestycje pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – Etap III – sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Michałówka” mającą na celu poprawę jakości usług świadczonych w zakresie gospodarki wodnej mieszkańcom miejscowości Michałówka.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach prac wybudowano sieć wodociągową o  długości 5,49 km. Całkowita wartość zadania wyniosła 744 053,57 zł, kwota dofinansowania 338 959 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Call Now Button