Sieć wodociągowa w Brzeźnie

W listopadzie br. odebrano inwestycję pn. „Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – Etap III – budowa części wodociągu w m. Brzeźno”.

W ramach inwestycji rozbudowano sieć wodociągową o 5,97 km, wykonano 60 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1,85 km oraz hydranty w ilości 18 szt. Powstała także pompownia wody, której zadaniem jest zwiększenie ciśnienia w sieci. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 084 713,68 zł.

Nad prawidłową realizacją inwestycji czuwał inspektor nadzoru, z którym podpisano umowę na kwotę 14 868,23 zł. Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane z budżetu państwa – subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zapotrzebowania w wodę.

 

Call Now Button