Sanatorium KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Chełmie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:

 • ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
 • ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
 • rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
 • renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
 • członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób narządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyjnym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej.

 • Potrzebne dokumenty:
  wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub
  leczący specjalista.
 • do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne wyniki badań tj.: pełna
  morfologia krwi, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem
  radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania
  te są bezpłatne.

Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w PT KRUS w Chełmie, Al. Żołnierzy I Armii WP 8a, pok. nr 3.

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 82 562 54 34 i 82 562 54 16.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button