Ruszyła nowa edycja programu „Moja Woda”

3 sierpnia br. ruszył nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. 

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Beneficjenci programu mają zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej (zakup, montaż, budowa, uruchomienie).

Dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 6 tys. zł) mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie z programu Moja Woda należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty (na przykład fakturami zakupu) oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Pełna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie w zakładce: https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Biurze Programu Czyste Powietrze w Lublinie, Al. Kraśnicka 31, pok. 302 oraz pod numerem tel. 81 561 21 57.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button