Ruszył nabór w programie „Moja Woda”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza od dnia 1 lipca 2020 roku nabór wniosków o dotacje dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020-2024, w ramach którego można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Lublinie pod adresem www.portal.wfos.lublin.pl/programy-i-konkursy-wnioski.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button